X

Jak to funguje ?

Většina situací, ve kterých člověk hledá pomoc advokáta, není příliš příjemná. Najít ideálního právního zástupce, který bude pro Váš případ dostatečně kvalifikovaný, bude na Vás mít čas a nebude stát celé jmění, tak může představovat nežádoucí starosti, které Vás od obstarání právní pomoci odradí. To se však v konečném důsledku může ukázat jako zásadní chyba, jelikož tím ohrozíte řádné a úplné uplatnění Vašich nároků. A proto jsme tu my!

Na základě Vaší poptávky Vám najdeme advokáta, který bude mít nejen potřebné znalosti a zkušenosti, ale také dostatek času na Váš případ. K tomu Vám navíc zajistíme bezplatnou informační schůzku, v rámci které Vás advokát vyslechne a navrhne další postup.

Samotná odměna za právní služby je pak čistě záležitostí mezi Vámi a advokátem a můžete si ji s Vaším právním zástupcem vyjasnit např. v rámci námi zajištěné bezplatné informační schůzky.

V případě, že byste měli pochyb o adekvátnosti odměny, kterou Vám advokát navrhuje, rádi Vám poradíme. Díky našim zkušenostem víme, v jakých relacích by se měla konkrétní odměna za konkrétní právní služby pohybovat, a proto Vás nenecháme právní služby přeplácet.

KDO JSOU ADVOKÁTI, KTERÉ OSLOVUJETE?

Poskytování právních služeb v České republice upravuje zákon č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii). Ten kromě jiného stanoví, že právní služby mohou poskytovat v zásadě jen osoby, které splnily podmínky stanovené tímto zákonem a byly zapsány do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou. Pouze a jen k těmto osobám se může Váš případ skrze náš projekt dostat.

KOLIK MĚ BUDE STÁT POMOC ADVOKÁTA

Advokáti jsou profesionálové, kteří své právní služby poskytují za úplatu. Je tedy třeba počítat s tím, že za právní pomoc advokáta je nutné platit odměnu. Máme pro Vás však dvě dobré zprávy: